Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Ca dao lưu truyền ở Bình Định

2000 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (4.0)

Chi tiết

Ca dao lưu truyền ở Bình Định

Bình Định: Sở Văn hóa thông tin Bình Định, 2000.- 99tr.; 19cm

Gồm những câu ca dao lưu truyền ở Bình Định nói về danh lam thắng cảnh, đặc sản, nhân vật, sự kiện lịch sử, đặc điểm của địa phương; quan hệ vợ chồng, con cái, ông bà, tình đồng bào, quan hệ vua - quan - dân; lao động và nghề nghiệp; quan hệ nam nữ; sinh hoạt văn hóa - văn nghệ; những lời bông đùa, khôi hài, giải trí; những cảnh sống lầm than, những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội; kinh nghiệm sống;...