Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tôn Sĩ Nghị, Lê Chiêu Thống, Quang Trung : Nghiên cứu phê bình sử học

1952 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Lê Văn Hoè

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (14.0)

Chi tiết

Tôn Sĩ Nghị, Lê Chiêu Thống, Quang Trung : Nghiên cứu phê bình sử học / Lê Văn Hoè. - H. : Quốc học thư xã, 1952. - 48tr ; 21cm. - (Những bài học lịch sử. Tủ sách quốc học) 

Phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thắng phá tan 20 vạn quân Thanh của vua Quang Trung: Điều kiện khách quan, điều kiện chủ quan và bài học kinh nghiệm lịch sử để lại cho đời sau