Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Cách mạng Tây Sơn

1958 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Văn Tân

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (10.0)

Chi tiết

Cách mạng Tây Sơn / Văn Tân. - H. : Văn sử Địa, 1958. - 235tr ; 19cm 

Đánh giá cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Vai trò lịch sử của anh hùng Nguyễn huệ và những nguyên nhân thành công cũng như nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Tây Sơn.