Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Góc nhìn sử Việt - Quang Trung

2014 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Hoa Bằng

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (18.0)

Số đăng ký, Nguồn trích

ĐKCB VNE.001008

Chi tiết

Góc nhìn sử Việt - Quang Trung/ Hoa Bằng.- H.: Dân trí, 2014.- 319; 21cm

Thế kỷ thứ XVIII, Việt Nam xuất hiện một đấng anh hùng cương nghị, chiến công rực rỡ, oai danh ngang với Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Lợi cùng được người đời xưng tụng: Ấy là vua Quang Trung Nguyễn Huệ, triều Tây Sơn.

Nguyễn Huệ, người làng Tây Sơn, thuộc Quy Nhơn, năm 1774 cùng anh em là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ dấy binh. Năm 1786, Nguyễn Huệ vào thành Thăng Long, nhất thống bờ cõi.

Năm 1789, vua Càn Long sai Tôn Sĩ Nghị đem hơn hai mươi vạn quân tiến đánh nước ta. Trận ấy, Nguyễn Huệ cưỡi voi lớn, thân ra tận tiền tuyến đốc chiến, không nghỉ một chút nào. Chiếc Hồng bào Huệ mặc bị khói thuốc súng hun ám thành ra sắc đen.

Nguyễn Huệ, là nhà quân sự kỳ tài, giỏi dụng binh, liệu việc như thần. Bộ hạ văn võ như Trần Văn Kỷ, Ngô Thì Nhậm, Vũ Nhậm, Nguyễn Văn Sở và Trần Quang Diệu… đều là những bậc khai quốc công thần.

Ông từng hai lần vào thành Thăng Long, bốn lần hạ Gia Định. Hùng tài như Nguyễn Phúc Ánh cũng vẫn không sao chống nổi.