Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Đi tìm chân chúa: Tập kịch bản sân khấu

2004 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Văn Trọng Hùng

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (8.0)

Chi tiết

Đi tìm chân chúa: Tập kịch bản sân khấu/ Văn Trọng Hùng
H.: Sân khấu, 2004.- 434tr.; 21cm.