Quản trị

Sách địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Võ cổ truyền Bình Định

2004 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Lê Thì

Bộ sưu tập

Sách Địa chí (1.0)

Chi tiết

Những kiến thức về những nét đặc trưng của võ thuật Bình Định, võ cổ truyền Bình Đinh thời Tây Sơn. Ngoài ra, Cuốn sách còn giới thiệu về các môn phái nổi tiếng của võ thuật Bình Định, hướng dẫn về cơ sở lý luận và những kỹ thuật cơ bản của võ cổ truyền Bình Định.